Horarios de Publicidade e Relacións Públicas

FESTIVIDADES E DÍAS NON LECTIVOS

30 de abril de 2021: Festividade de Santa Catalina de Siena
17 de maio de 2021: Día das Letras Galegas

Descarga os horarios do primer cuadrimestre aquí.

1º Publicidade e Relacións Públicas

Os grupos das materias de primeiro curso foron creados no primeiro semestre por orde alfabética e seguindo un criterio de equilibrio no número de alumnos e alumnas de cada un deles. Os grupos son para todas as materias do segundo semestre. O alumnado distribúese en dous grupos de teoría (1 e 2) e catro grupos de prácticas (A, B, C e D). Dentro de cada un deses grupos de prácticas, fanse dous subgrupos para poder organizar a docencia mixta e permitir que os alumnos e alumnas roten na aula de modo presencial cada dúas semana. Deste xeito, os alumnos asistirán ás clases de modo presencial nas aulas da facultade (Aula 1) durante unha semana e, á semana seguinte, seguirán á docencia de modo virtual a través do Campus Remoto de UVigo.

A volta ás aulas no segundo semestre producirase na SEMANA 4. Esa primeira semana de docencia presencial, asistirán a clase de modo presencial os subgrupos 1 (1A1, 2B1, 2C1 y 2D1) e, na seguinte semana, os subgrupos 2  (1A2, 1B2, 2C2 y 2D2); e así sucesivamente. As semanas pares os subgrupos 1 e as impares os subgrupos 2.

Os espazos asignados para a docencia presencial e virtual serán os mesmos; a contrasinal de acceso as aulas virtuais serán facilitados ao alumnado por correo electrónico.

Preme nas imaxes para amplialas ou descarga os horarios e as asignacións de espazos e grupos do 2º cuadrimestre.

2º Publicidade e Relacións Públicas

O alumnado distribúese en dous grupos de teoría (1 e 2) e catro grupos de prácticas (A, B, C e D). Para os efectos da organización do segundo semestre a teoría tamén se dividirá nos correspondentes catro grupos A, B, C e D configurados exactamente igual que os grupos de prácticas (por orde alfabética tal e como se dividiron no primeiro semestre).

Os espazos asignados para a docencia presencial e virtual serán os mesmos; a contrasinal de acceso as aulas virtuais serán facilitados ao alumnado por correo electrónico.

Recóllense os listados dos alumnos e alumnas dividas nos catro grupos referidos. Debe terse en conta que son os listados básicos. Os estudantes con materias de distintos cursos que xa informaron os grupos no que asistirán non aparecerán recollidos, inda que xa contan co grupo confirmado polo docente.

Preme nas imaxes para amplialas ou descarga os horarios e as asignacións de espazos e grupos do 2º cuadrimestre.

3º Publicidade e Relacións Públicas

O alumnado distribúese en dous grupos de teoría (1 e 2) e catro grupos de prácticas (A, B, C e D). Para os efectos da organización do segundo semestre a teoría tamén se dividirá nos correspondentes catro grupos A, B, C e D configurados exactamente igual que os grupos de prácticas (por orde alfabética tal e como se dividiron no primeiro semestre).

Esta distribución aplícase a todas as materias agás Producción publicitaria en medios audiovisuais, onde os alumnos e alumnas se dividirán en seis grupos.

ESTASE TRABALLANDO NA REORGANIZACIÓN DOS GRUPOS DESTA MATERIA PARA AXUSTALOS ADECUADAMENTE. SERÁN PUBLICADOS NOS VINDEIROS DÍAS.

Os espazos asignados para a docencia presencial e virtual serán os mesmos; a contrasinal de acceso as aulas virtuais serán facilitados ao alumnado por correo electrónico.

Recóllense os listados dos alumnos e alumnas dividas nos catro grupos referidos. Debe terse en conta que son os listados básicos. Os estudantes con materias de distintos cursos que xa informaron os grupos no que asistirán non aparecerán recollidos, inda que xa contan co grupo confirmado polo docente.

Preme nas imaxes para amplialas ou descarga os horarios e as asignacións de espazos e grupos do 2º cuadrimestre.

4º Publicidade e Relacións Públicas

Preme nas imaxes para amplialas ou descarga os horarios do 2º cuadrimestre aquí.