Materias no Grao en Comunicación Audiovisual

  • Estratexias publicitarias e de relacións públicas para produtos audiovisuais
  • Técnicas de programación para televisión

Materias no Grao en Publicidade e Relacións Públicas

  • Elaboración da mensaxe publicitaria

Materias no Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

  • Estratexia de contidos

Materias no Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade

  • Produción Publicitaria en Medios Interactivos
  • Creación de Contidos Audiovisuais
  • Execución, Tratamento Fotográfico e Artefinalismo
  • Creación de Identidade Corporativa Gráfica e Ilustración

Breve reseña biográfica

Silvia García Mirón é licenciada en Publicidade e Relacións Públicas e Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo. Como Profesora Axudante Doutora, actualmente imparte docencia nas dúas titulacións do eido da comunicación na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. As súas liñas de investigación céntranse no medio televisivo: contidos, estratexias, identidade de canle e autopromocións, novas plataformas de consumo e análise publicitario no medio. Tamén estuda as estratexias e técnicas de promoción de contidos culturais.

Silvia García Mirón

Silvia García Mirón

Profesora Contratada Doutora Departamento Comunicación Audiovisual e Publicidade (X14)