Materias no Grao en Comunicación Audiovisual

  • Estratexias publicitarias para produtos audiovisuais
  • Programación para produtos audiovisuais

Materias no Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

  • Estratexia de contidos

Materias no Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade

  • Proxectos: Creación e presentación

Breve reseña biográfica

Silvia García Mirón é licenciada en Publicidade e Relacións Públicas e licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo. Como Profesora Contratada Doutora, actualmente imparte docencia no grao en Comunicación Audiovisual. Ten realizado estadías de investigación na Universidade Complutense de Madrid, Universidade de Buenos Aires ou no British Film Institute e impartido docencia como profesora invitada na Universidade Lusófona e Universidade dos Açores (Portugal), University of Wroclaw (Polonia), Università di Roma LUMSA (Italia), National and Kapodistrian University of Athens (Grecia), Université Saint-Louis Bruxelles (Bélgica) ou University of Edinburgh (Escocia).

As súas liñas de investigación céntranse no estudo do medio televisivo (contidos, estratexias de programación, o consumo en novas plataformas, etc.), así como a análise de estratexias e técnicas de lanzamento e promoción de contidos audiovisuais.

Silvia García Mirón

Silvia García Mirón

Profesora Contratada Doutora Departamento Comunicación Audiovisual e Publicidade (X14)