Materias no Grao en Comunicación Audiovisual

  • Políticas Públicas do Audiovisual

Materias no Grao de Dirección e Xestión Pública

  • Ciencia política: Gobernanza, globalización e dereitos humanos

Materias no Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional

  • Retos da Gobernanza: Corrupción e Desafección Política

Breve reseña biográfica

Profesora Contratada Doctora Permanente (Área de Ciencia Política y de la Administración- Uvigo)

Profesora-Tutora con Venia Docendi en la UNED (Derecho y Ciencia Política) (Centro Asociado de Lugo)

PRINCIPALES TÍTULOS ACADÉMICOS:
• Doutora en Dereito pola Universidad de Vigo.
• Doutora (Doutorado Europeo) en Historia pola Universidad de Vigo.
• Licenciada en Derecho con grao (Tesina de Licenciatura).
• Licenciada en Ciencias Políticas (UNED)
• Máster en Territorio, Patrimonio e Recursos Patrimoniais (Universidade de Vigo)

Exerceu como avogada Colexiada no Ilustre Colexio de Avogados de Ourense durante case unha década, e desempeñou numerosos postos académicos como Secretaria do Tribunal de Garantías; a Coordinación do Grao en Dirección e Xestión Pública; vicedecana de Asuntos Económicos e Infraestruturas na Facultade de Ciencias Social e Comunicación da Uvigo. Actualmente é a coordinadora dos Traballos Fin de Grao do Grao en Dirección e Xestión Pública e Secretaria do Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible (Campus Crea Uvigo).

Así mesmo impartíu docencia en materias de Grao, Máster e Doutorado en varias universidades. Publicou varias monografías e máis de cincuenta artigos de revistas indexados, JCR, capítulos de libros ou actas de conferencias (revistas como Journal of Gender Studies; Revista de Dereito Político; Persoa e Dereito; Cuestións constitucionais: revisión da lei mexicana Constitucional, Anuario de Filosofía do Dereito, Actualidade Administrativa do Dereito; editoriais como Dykinson, Tirant lo Blanch, Instituto de Investigacións Xurídicas da Universidade de México, etc.) en teméticas como: Espionaxe e Seguridade internacional; Seguridade alimentaria; Dereitos fundamentais; Seguros; Bases de datos e ADN; Cooperación transfronteiriza; Gobernanza Multinivel; Argumentación e interpretación xurídica; etc. Tamén recibiu varios premios académicos polo seu traballo de investigación por parte das Institucións Públicas e Congresos.

Rosa Ricoy Casas

Rosa Ricoy Casas

Profesora Contratada Doctora

986 80 20 29
rricoy@uvigo.es