Materias no Grao en Dirección e Xestión Pública

 • Novas tecnoloxías aplicadas á xestión pública e á Administración Pública

Breve reseña biográfica

 • Doutor Enxeñeiro Industrial
 • Catedrático de Escola Universitaria da Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos.
 • Profesor Invitado en 8 Universidades extranxeiras.
 • Teño escrito mais de 20 artigos en revistas de categoría nacional e internacional.
 • Teño publicado mais de 20 libros con ISBN, mais de 40 libros electrónicos e 25 cuadernos para estudiantes.
 • Teño colaborado e dirixido mais de 25 proxectos nacionais e internacionais.
 • Teño dirixico mais de 200 proxectos de fin de carreira/grau ou master.
 • Teño presentado mais de 190 documentos en congresos nacionais e internacionais.
 • Teño dirixico mais de 20 teses de doutoramento tanto no ámbito nacional como internacional.
 • Fun director de departamentos de informática e de escolas/facultades de informática.
 • Teño coordinado varios proxectos ERASMUS.
 • Son revisor de varios congresos e revistas de ámbito nacional e internacional.
 • Teño presidido/copresidido mais de 15 congresos de ámbito nacional e internacional.
 • Pertenzo a varias asociacións internacionais de informática.
 • Son o director do grupo de Investigación SI1-GEAC da Universidade de Vigo.
Manuel Pérez Cota

Manuel Pérez Cota

Profesor Universitario

mpcota@uvigo.es
986 81 39 33
988 38 70 08
986 80 19 16