Materias no Grao en Publicidade e Relacións Públicas

  • Economía: Economía

Materias no Grao en Dirección e Xestión Pública

  • Economía: Economía pública
  • Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos
  • Ciencia política V: Política e economía da Unión Europea
  • Economía: Economía

Breve reseña biográfica

Xeografía económica.

José María Chamorro Rivas

José María Chamorro Rivas

Profesor Titular Departamento Economía Aplicada

986 80 19 99
chamorro@uvigo.es