Materias no Grao en Publicidade e Relacións Públicas

  • Comunicación: Imaxe corporativa

Materias no Grao en Comunicación Audiovisual

  • Redes audiovisuais en internet

Materias no Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

  • Ecosistema de medios sociais e ferramentas dixitais

Breve reseña biográfica

Asesor de proyectos y acompañante de aprendizajes en comunicación. Profesor de la Facultad de Comunicación en Pontevedra. Esposo de gallega, padre de pontevedreses, ecologista practicante, municipalista y usuario inmigrante de redes sociales.

Con experiencia en cargos y proyectos institucionales (miembro del Consejo de Gobierno, del Claustro, Decano y Secretario de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Director de la Sección Departamental de Comunicación, Director del grupo de investigación y participante en proyectos de investigación en la Universidad de Vigo y otras).

Daniel Martí Pellón

Daniel Martí Pellón

Profesor Titular Dept X10 psicoloxía evolutiva e comunicación