Materias no Grao en Dirección e Xestión Pública

  • Participación política e sociedade civil
  • Institucións político-administrativas en perspectiva comparada
  • Prácticas externas
  • Modelos de mellora continua nas administracións públicas e o sector non lucrativo
  • Dirección pública: Liderado e lexitimidade
  • Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos
  • Xestión pública e organización de servizos públicos
  • Xestión de recursos humanos II: Organización e xestión do emprego público

Materias no Máster online en Dirección Pública e Liderazgo Institucional

  • Teoría e Técnicas de Negociación Sociopolítica: Xeración de Consenso e Confianza

Breve reseña biográfica

Licenciado en Ciencias Políticas con especialidade en Administración Pública. Licenciado en Dereito. Doutor en Ciencia Política e da Administración Pública. Máster en xestión de ONG´s e servizos sociais.

En situación de excedente na Administración logo de traballar na Administración autonómica, Local e para organizacións do terceiro sector. Actualmente incorporado á Universidade a tempo completo como docente e investigador.

Os seus principais traballos e liñas de investigación xiran ao redor do sector público e a súa auditoría, a ciencia política, a xestión de recursos humanos e a función directiva. Tamén ten profundizado na análise de políticas e en técnicas de negociación e mediación.

Oscar Briones Gamarra

Oscar Briones Gamarra

Profesor axudante doutor