GRAO EN DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA

NOVO PLAN DE ESTUDOS – 2020

1º CURSO (2020 – 2021)

MATERIAECTSCARÁCTERCUATRIMESTRE
Ciencia política6FB
Ciencia da administración6FB
Economía pública6FB
Sistema político español6FB
Gobernanza, globalización e dereitos humanos6FB
Dereito administrativo (I)6FB
Institucións e políticas da Unión Europea6FB
Socioloxía xeral6FB
Políticas públicas6FB
Gobernos autonómicos6FB

2º CURSO (2021 – 2022)

MATERIAECTSCARÁCTERCUATRIMESTRE
Dereito administrativo (II)6OB
Estatística administrativa6OB
Xestión de servizos públicos6OB
Dereito financeiro e tributario (I): Institucións e fontes6OB
Xestión de persoas: Organización e funcións6OB
Xestión de recursos humanos: RPT's e OEP's multinivel6OB
Xestión da documentación pública6OB
Dereito do traballo e seguridade social6OB
Dereito financeiro e tributario (II): Xestión tributaria e sistema fiscal6OB
Economía do sector público6OB

3º CURSO (2022 – 2023)

MATERIAECTSCARÁCTERCUATRIMESTRE
Métodos cualitativos de investigación social6OB
Dereito orzamentario6OB
Contabilidade financeira6OB
Xestión de proxectos institucionais6OB
Avaliación de políticas e servizos públicos6OB
Dirección pública profesional6OB
Habilidades nas administracións públicas6OB
Dirección pública nos gobernos locais6OB
Métodos cuantitativos de investigación social6OB
Contabilidade pública6OB

4º CURSO (2023 – 2024)

MATERIAECTSCARÁCTERCUATRIMESTRE
Réxime xurídico da contratación do sector público6OB
Creatividade e solución de problemas nas organizacións públicas6OP
TIC's nas administracións públicas6OP
Ética pública e transparencia6OP
Networking público: Cooperación institucional e partenariado6OP
Goberno aberto, política e institucións6OP
Administración tributaria electrónica6OP
Marketing público e responsabilidade social institucional6OB
Traballo de fin de grao6OB
Xestión das redes sociais institucionais6OP
Estratexias de cooperación ao desenvolvemento sostible6OP
Socioloxía do xénero nas organizacións6OP
Xestión de datos nas administracións públicas6OP
Habilidades orientadas ao emprego nas organizacións6OP
Prácticas curriculares12OP