GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NOVO PLAN DE ESTUDOS – 2020

1º CURSO (2020 – 2021)

MATERIAECTSCARÁCTERCUATRIMESTRE
Lingua española: expresión textual e visual 6FB
Socioloxía da comunicación 6FB
Teoría e técnica da imaxe6FB
Comunicación escrita 6FB
Teoría e técnica da fotografía 6OB
Teoría e historia da comunicación 6FB
Teoría e técnica cinematográfica 6OB
Documentación audiovisual 6FB
Tecnoloxía dos medios audiovisuais 6FB
Comunicación radiofónica 6OB

2º CURSO (2021 – 2022)

MATERIAECTSCARÁCTERCUATRIMESTRE
Lingua galega 6FB
Dirección e xestión de empresas audiovisuais 6FB
Xéneros cinematográficos 6OB
Teoría e técnica da montaxe 6OB
Dirección de fotografía 6OB
Márketing de produtos audiovisuais 6FB
Narrativa audiovisual 6OB
Expresión sonora 6OB
Guión audiovisual 6OB
Deseño e desenvolvemento de produtos interactivos 6OB

3º CURSO (2022 – 2023)

MATERIAECTSCARÁCTERCUATRIMESTRE
Cine de non ficción 6OB
Posprodución I 6OB
Realización audiovisual 6OB
Estratexias publicitarias para produtos audiovisuais 6OB
Dirección artística 6OP
Deseño dixital: expresión gráfica e motion graphics 6OP
Creatividade publicitaria audiovisual6OP
Guión, produción e realización de ficción12OB
Guión e deseño transmedia 6OB
Programación para produtos audiovisuais 6OB
Posprodución de audio6OP
Dirección escénica 6OP
Entornos virtuais en comunicación 6OP

4º CURSO (2023 – 2024)

MATERIAECTSCARÁCTERCUATRIMESTRE
Propaganda en medios audiovisuais 6OB
Guión, produción e realización de informativos 12OB
Desenvolvemento de proxectos web 6OB
Guión, produción e realización de programas de entretemento 6OP
Creación audiovisual en novos medios 6OP
Entretemento interactivo: videoxogos 6OP
Análise e crítica audiovisual 6OP
Realización de prácticas profesionalizantes 12OB
Traballo de Fin de Grao 6OB
Perfís profesionais en redes sociais6OP
Aplicacións móbiles 6OP
Produción e realización de contidos de marca 6OP
Posprodución II: efectos visuais 6OP