MÁSTER ONLINE EN DIRECCIÓN PÚBLICA E LIDERAZGO INTERNACIONAL

Accede aquí á web do Máster: masterdireccionyliderazgo.webs.uvigo.es

Campus: Pontevedra
Tipo: Posgrao
Modalidade: Non presencial
Prazas: 25
Número de cursos: 1
Código: P04M125V01

O propósito deste Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional é proporcionar unha formación avanzada, de carácter multidisciplinar, no ámbito da dirección e xestión pública que capacite ao alumnado, ben para continuar co programa de doctorado, ben para alcanzar un alto nivel de especialización que lle permita desempeñar actividades propias de asesoría e consultoría.

En concreto, este Máster universitario pretende que o alumnado chegue a:

-Profundizar nos enfoques, teorías e paradigmas tanto clásicos como actuais da xestión pública.

-Coñecer e aplicar as ferramentas básicas de análisis para o estudo sistemático dos recursos e habilidades propias da función directiva.

-Iniciarse en tarefas de investigación no campo da xestión pública asimilando métodos e técnicas de investigación avanzadas.