Materias no Grao en Dirección e Xestión Pública

  • Dereito Financeiro e Tributario

Breve reseña biográfica

Doutor europeo e Premio Extraordinario de Doutoramento pola Universidade de Vigo na que actualmente desempeña as súas funcións docentes en diversos graos (Dereito, Relacións Laborais, Dirección e Xestión Pública) e mestrados (Master de acceso á avogacía Uvigo-ICA Pontevedra).

Autor de diversas publicacíóns, co aval de tres sexenios de investigación recoñecidos pola ANECA, sobre distintas cuestións: dereitos e garantías dos contribuintes, sancións tributarias e procedemento sancionador, tributación de persoas físicas, tributación do beneficio empresarial, tributación aduaneira e do comercio internacional, tributación autonómica e local.  Forma tamén parte do Comité Organizador e Científico de distintos congresos nacionais e internacionais.

As tarefas docentes e de investigación se completan coas de transferencia ao sectores productivos, contando cun sexenio de transferencia recoñecido pola ANECA, e cargos en distintos entes: World Compliance Association, Asociación Española de Asesores Fiscales, Federación Española de Asocaciones Profesionales de Asesores Fiscales y Técnicos Tributarios, Consejo General de la Abogacía.

Jaime Aneiros Pereira

Jaime Aneiros Pereira

Profesor Titular de Dereito Financeiro e Tributario