Composición da Xunta de Facultade

Persoal Docente Investigador
 • Anna María Amorós Pons
 • Xosé Manuel Baamonde Silva
 • Celso Cancela Outeda
 • José María Chamorro Rivas
 • Juan Manuel Corbacho Valencia
 • Constantino Cordal Rodríguez
 • Alberto Dafonte Gómez
 • Susana Domínguez Quintas
 • Ana Dopico Parada
 • Montserrat Doval Avendaño
 • Benigno Fernández Salgado
 • Ana Fernández Soneira
 • Ana Belén Fernández Souto
 • Pedro Figueroa Dorrego
 • Sergio Frade Fraga
 • Oswaldo García Crespo
 • Aurora García González
 • Adela García-Pintos Escuder
 • Pilar García Soidán
 • Pedro Pablo Gutiérrez González
 • Xesús Lage Picos
 • Beatriz Legerén Pago
 • Jorge Lens Leiva
 • Carmen López de Aguileta Clemente
 • Álvaro López Mira
 • Xabier Martínez Rolán
 • Xosé Mahou Lago
 • Daniel Martí Pellón
 • María Isabel Míguez González
 • Alberto Pena Rodríguez
 • Paulino Pérez Feijoo
 • José Pita Castelo
 • Diana Ramahí García
 • Rosa Ricoy Casas
 • Fortunato Rodríguez Fernández
 • Soraya Rodríguez Losada
 • Mercedes Román Portas
 • Xosé Rúas Araújo
 • Emma Torres Romay
 • Mónica Valderrama Santomé
 • Enrique Varela Álvarez
 • Montserrat Vázquez Gestal
 • Juan Vidal Puga
Persoal de Administración e Servizos
 • Patricia Cancela Hermida
 • Julio Martínez Rodríguez
 • Carlos Mollinedo Lois
 • Francisco Navaza Dafonte
 • Cándido Portela Santomé
 • José Manuel Rodríguez Quintas
 • Francisco Javier Suárez Varela
Alumnado
 • Ariadna Álvarez Torres
 • David Arosa Cerqueiro
 • Rubén Beiró Rodríguez
 • Marta Castro Romaní
 • Jorge Centeno Martiáñez
 • Iván Dasilva de la Peña
 • Alejandro Mehrez Doueihi Fresco
 • Claudio López Vázquez
 • Xiana Matos García
 • Diego Moreira Álvarez
 • Alicia Núñez Pereiro
 • Abraham Oliveira Urseira
 • Matei Otero Estévez
 • Yovanna Otero Martínez
 • Iago Roríguez González
 • Sonia Rouco Fernández
 • María Varela García
 • Ernesto Vázquez-Rey Farto
 • Luis David Vieites García