Composición da Xunta de Facultade

Persoal Docente Investigador
 • Anna María Amorós Pons
 • Xosé Manuel Baamonde Silva
 • Vicente Badenes Pla
 • Óscar Briones Gamarra
 • Celso Cancela Outeda
 • José María Chamorro Rivas
 • Juan Manuel Corbacho Valencia
 • Constantino Cordal Rodríguez
 • Alberto Dafonte Gómez
 • Susana Domínguez Quintas
 • Ana Dopico Parada
 • Montserrat Doval Avendaño
 • Ana Fernández Soneira
 • Ana Belén Fernández Souto
 • Pedro Figueroa Dorrego
 • Oswaldo García Crespo
 • Aurora García González
 • Silvia García Mirón
 • Adela García-Pintos Escuder
 • Pilar García Soidán
 • Pedro Pablo Gutiérrez González
 • Xesús Lage Picos
 • Jorge Lens Leiva
 • Carmen López de Aguileta Clemente
 • Álvaro López Mira
 • Xosé Mahou Lago
 • Daniel Martí Pellón
 • Xabier Martínez Rolán
 • María Isabel Míguez González
 • Alberto Pena Rodríguez
 • Paulino Pérez Feijoo
 • José Pita Castelo
 • Diana Ramahí García
 • Rosa Ricoy Casas
 • Fortunato Rodríguez Fernández
 • Jose Octavio Rodríguez Nieto
 • Mercedes Román Portas
 • José Rúas Araújo
 • Sara María Torres Outón
 • Emma Torres Romay
 • Mónica Valderrama Santomé
 • Enrique Varela Álvarez
 • Montserrat Vázquez Gestal
 • Juan Vidal Puga
Persoal de Administración e Servizos
 • Patricia Cancela Hermida
 • Julio Martínez Rodríguez
 • Carlos Mollinedo Lois
 • Francisco Navaza Dafonte
 • Cándido Portela Santomé
 • José Manuel Rodríguez Quintas
 • Francisco Javier Suárez Varela
Alumnado
 • Pablo Abelleira Acebedo
 • Antón Álvarez García Ramos
 • Hugo Carles Solleiro
 • Araceli Carragal Pereira
 • Alba Expósito Sestayo
 • Beatriz Felpeto Rodríguez
 • Carla Fra García
 • Alejandro Guzmán Prieto
 • Ainhoa Vila Pérez
 • Alejandro Virgos Soto