COMISIÓN DE DOCENCIA E ALUMNADO

Decano

Emma Torres Romay

Secretaria

Soraya Rodríguez Losada

PDI – A

Susana Domínguez Quintas
Beatriz Legerén Lago
Mercedes Román Portas

PDI – B

Oswaldo García Crespo

PAS

Francisco Navaza Dafonte

Alumnado

Ana Iglesias García
Sonia Rouco Fernández
María Varela García