COMISIÓN DE CULTURA E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Decano

Emma Torres Romay

Secretaria

Soraya Rodríguez Losada

PDI – A

Benigno Fernández Salgado
Ana María Fernández Soneira
Ana Belén Fernández Souto
Xesús Laxe Picos
María Isabel Míguez González

PDI – B

Sergio Frade Fraga

PAS

Francisco Javier Suárez Varela

Alumnado

Ariadna Álvarez Torres
Xiana Matos García
Abraham Oliveira Urseira