COMISIÓN DE CALIDADE

Presidenta: Decana: Emma Torres Romay

Secretario: Vicedecano de calidade: Vicente Badenes Pla

Coordinador do Grao en Comunicación Audiovisual: Oswaldo García Crespo

Coordinadora do Grao en Dirección e Xestión Pública: Soraya Rodríguez Losada

Coordinadora do Grao en Publicidade e Relacións Públicas: Emma Torres Romay

Coordinadora do Máster en Dirección de Arte Publicitaria: Carmen López De Aguileta Clemente

Coordinador do Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional: Xosé Mahou Lago

Coordinador do Máster en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais: Xabier Martínez Rolán

Enlace de Igualdade: Beatriz Legerén Lago

Representante do profesorado: Constantino Cordal Rodríguez

Representante do alumnado: Eva Varela Pérez

Representante de alumnado egresado: Jessica Fernández Vázquez

Representante da administración de centro: Cándido Portela Santomé

Representante da sociedade: Julinda Molares Cardoso