COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

Coordinador do Grao

Carmen López De Aguileta 

Vicedecano de Calidade e Docencia

Vicente Badenes Pla

Vicedecano de Erasmus e Alumnado

José Pita Castelo

Coordinadora de prácticas

Aurora García González

Coordinadora de TFG

Susana Domínguez Quintas

Titor de PAT (1º curso)

Xosé Manuel Baamonde Silva

Titor de PAT (2º curso)

Daniel Martí Pellón

Titora de PAT (3º curso)

Carmen López de Aguileta Clemente

Titor de PAT (4º curso)

Xabier Martínez Rolán

Coordinadora do módulo “Comunicación publicitaria”

Silvia García Mirón

Coordinadora do módulo “Relacións públicas, comunicación corporativa e institucional”

María Isabel Míguez González

Coordinador do módulo “Fundamentos e contexto da comunicación”

Daniel Martí Pellón

Representante do PAS

Francisco Navaza Dafonte

Representante do Alumnado

Araceli Carragal Pereira