COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

Coordinadora do Grao

Susana Domínguez Quintas

Vicedecana de Calidade e Docencia

Diana Ramahí García

Vicedecano de Erasmus e Alumnado

José Pita Castelo

Coordinadora de prácticas

Aurora García González

Coordinadora de TFG

Susana Domínguez Quintas

Titor de PAT (1º curso)

Xosé Manuel Baamonde Silva

Titor de PAT (2º curso)

Daniel Martí Pellón

Titora de PAT (3º curso)

Carmen López de Aguileta Clemente

Titor de PAT (4º curso)

Xabier Martínez Rolán

Coordinadora do módulo “Comunicación publicitaria”

Emma Torres Romay

Coordinador do módulo “Relacións públicas, comunicación corporativa e institucional”

María Isabel Míguez González

Coordinador do módulo “Fundamentos e contexto da comunicación”

Daniel Martí Pellón

Representante do PAS

Francisco Navaza Dafonte

Representantes do alumnado

Eva Varela Pérez