COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

Coordinadora do Grao

Iván Puentes Rivera

Vicedecana de Calidade e Docencia

Vicente Badenes Pla

Vicedecano de Erasmus e Alumnado

José Pita Castelo

Coordinadora de prácticas

Aurora García González

Coordinadora de TFG

Susana Domínguez Quintas 

Titor de PAT (1º curso)

Xosé Manuel Baamonde Silva

Titor de PAT (2º curso)

Daniel Martí Pellón

Titora de PAT (3º curso)

Carmen López de Aguileta Clemente

Titor de PAT (4º curso)

Xabier Martínez Rolán 

Coordinadora do módulo “Comunicación publicitaria”

Emma Torres Romay

Coordinador do módulo “Relacións públicas, comunicación corporativa e institucional”

María Isabel Míguez González

Coordinador do módulo “Fundamentos e contexto da comunicación”

Daniel Martí Pellón 

Representante do PAS

Francisco Navaza Dafonte

Representantes do alumnado

Eva Varela Pérez