COMISIÓN DO MESTRADO EN DIRECCIÓN PÚBLICA E LIDERAZGO INTERNACIONAL

Presidente: Xosé Mª Mahou Lago

Secretaria: Mónica López Viso

Miembro comisión calidad: Álvaro Xosé López Mira

Vocal: Celso Cancela Outeda

Vocal: Enrique Varela Álvarez

Vocal: Ana Dopico Parada

Vocal: Rosa Ricoy Casas