COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA

Presidenta da Comisión

Soraya Rodríguez Losada

Secretario

Juan José Vidal Puga

Vicedecana de Calidade

Diana Ramahí García

Vicedecano de Relacións Internacionais

José Pita Castelo

Coordinadora dos PAT do GDXP

Soraya Rodríguez Losada

Coordinadora de TFG

Rosa Mª Ricoy Casas

Titor de PAT (1º curso)

José María Chamorro Rivas

Titora de PAT (2º curso)

Adela García-Pintos Escuder

Titor de PAT (3º curso)

Juan José Vidal Puga

Titor de PAT (4º curso)

Alvaro Xosé López Mira

Coordinación do módulo “Contexto e Sistema”

Patricia Valcárcel Fernández

Coordinación do módulo “Dirección Pública”

Celso Cancela Outeda

Coordinación do módulo “Xestión Pública”

Xosé María Mahou Lago

Representante do PAS

Carlos Mollinedo Lois

Representante do alumnado

Matei Otero Estévez