COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Coordinadora do Grao

Emma Torres-Romay

Secretario

Oswaldo García Crespo

Responsable de Calidade

Vicente Badenes Pla

Responsable de Mobilidade

Xosé Pita Castelo

Responsable de TFG

Fortunato Rodriguez Fernández

Responsable de prácticas

Mercedes Román Portas

Representante do PAS

María José Fernández

Representante do alumnado

Iván Dasilva

Titor de PAT (1º curso)

Paulino Pérez Feijoo

Titor de PAT (2º curso)

Oswaldo García Crespo

Titora de PAT (3º curso)

Beatriz Legerén Lago

Titor de PAT (4º curso)

Fortunato Rodriguez Fernández

Coordinadora de módulo “Entorno da Comunicación”

Ana Dopico Parada

Coordinadora do módulo “Historia e Teoría da Comunicación”

Diana Ramahí

Coordinador do módulo “Tecnoloxía e Expresión Audiovisual”

Oswaldo García Crespo

Coordinador do módulo “Guión, Producción e Realización Audiovisual”

Paulino Pérez Feijoo

Coordinadora do módulo “Creación e Deseño de Contidos Interactivos”

Beatriz Legerén Lago

Coordinadora do módulo “Publicidade Audiovisual”

Silvia García Mirón