COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Coordinador do Grao

Secretaría de Decanato da FCSS (sdfasoc@uvigo.es)

Responsable de Calidade

Vicente Badenes Pla

Responsable de mobilidade

Xosé Pita Castelo

Responsable de TFG

Fortunato Rodriguez Fernández

Responsable de prácticas

Mercedes Román Portas

Representante do PAS

María José Fernández

Representante do alumnado

Iván Dasilva

Titor de PAT (1º curso)

Paulino Pérez Feijoo

Titora de PAT (2º curso)

Oswaldo García Crespo

Titora de PAT (3º curso)

Beatriz Legerén Lago

Titora de PAT (4º curso)

Fortunato Rodriguez Fernández

Coordinadora de módulo “Entorno da Comunicación”

Ana Dopico Parada

Coordinadora do módulo “Teoría e historia da comunicación

Anna Amorós Pons

Coordinador do módulo “Tecnoloxía i expresión audiovisual”

Oswaldo García Crespo

Coordinador do módulo “Guión, dirección e realización audiovisual”

Paulino Pérez Feijoo

Coordinadora do módulo “Creación e Deseño de Contidos Interactivos”

Beatriz Legerén Lago