Os responsables de prácticas de cada titulación son:

Grao en Publicidade e Relacións Públicas: Aurora García García

Grao en Comunicación Audiovisual: Mercedes Román Portas

Grao en Dirección e Xestión Pública: Constantino Cordal Rodríguez

Máster en Dirección de Arte e Publicidade: Mónica Valderrama Santomé

Máster en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais: Juan Manuel Corbacho Valencia

Máster en Dirección Pública e Liderazgo Institucional: Xosé Mª Mahou Lago