COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CARACTERÍSTICAS

· Campus: Pontevedra
· Tipo: Grao
· Créditos ECTS totais: 240
· Modalidade: Presencial
· Prazas: 45
· Número de cursos: 4
· Código: P04G070V01
· Prezo por crédito do Grao: 9,85€ en 1a matrícula

DESCRICIÓN

A consideración da comunicación, no seu sentido máis amplo, como factor económico clave na política de empresa, certifica o interese deste grao, no que se forman profesionais que, en consonancia coa crecente demanda laboral e a expansión do sector audiovisual no noso país e no resto da Unión Europea, poidan desenvolver optimamente as tarefas de guionista, director, realizador audiovisual, produtor, xestor, editor ou deseñador de posprodución en medios audiovisuais convencionais e multimedia, sen esquecer a faceta cultural e humanista que vai caracterizar o seu traballo, xunto á capacidade crítica, analítica e reflexiva en relación ao feito audiovisual.

SAÍDAS PROFESIONAIS

Guionista, produtor e realizador audiovisual e multimedia. Profesional que deseña, planifica e organiza os recursos humanos, medios técnicos e orzamentarios para a produción de obras audiovisuais en soportes convencionais e interactivos.

OBXETIVOS XERAIS DA TITULACIÓN

– Capacidade analítico-crítica de natureza pluridisciplinaria orientada á comunicación e ao seu entorno socioeconómico.

– Capacidade para levar a cabo labores profesionais de tipo práctico en producións de radio, vídeo, televisión e multimedia.

– Capacidade creativa e dominio da linguaxe audiovisual.

– Predisposición á innovación nos diferentes soportes e producións.

– Facilidade para adaptarse á comunicación nos futuros ambientes multimedia.

Queres máis información?

Contáctanos por correo a coordinacav@gmail.com