Materias no Grao en Publicidade e Relacións Públicas

  • Métodos e técnicas de investigación de medios e audiencias
  • Elaboración da mensaxe publicitaria

Materias no Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade

  • Produción Publicitaria en Medios Convencionais

Breve reseña biográfica

Licenciada en Ciencias da Información especialidade Publicidade pola Universidade do País Vasco en 1989. Doutora en Comunicación Audiovisual e Publicidade pola Universidade de Vigo en 2008. Conta cunha ampla experiencia profesional en distintas empresas privadas todas elas relacionadas no ámbito da comunicación entre os anos 1985 e 2003.

É docente universitaria desde o curso 2000/2001. Actualmente é Contratada Doutora na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo. As liñas de docencia e investigación viran na contorna das novas tendencias en comunicación publicitaria para marcas e consumidores #ante os novos escenarios. É coautora de máis de 25 publicacións (artigos, traballos en congresos, capítulos de libros, libros, e documentos científicos. Participou en 7 proxectos e contratos de investigación con empresas. Ha codirixido 1 tese de doutoramento e dirixiu máis de 30 TFG e 5 TFM.

Carmen López De Aguileta Clemente

Carmen López De Aguileta Clemente

Profesora contratada de universidade

caguileta@uvigo.es
986 80 19 68