Materias no Grao en Publicidade e Relacións Públicas

  • Teoría e práctica da comunicación publicitaria
  • Teoría e práctica da fotografía publicitaria
  • Comunicación alternativa: Medios virtuais e novos soportes publicitarios

Materias no Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

  • Fotografía para web e redes sociais

Breve reseña biográfica

Graduado en Fotografía e Imaxe dixital pola Universitat Politècnica de Catalunya (2012). Docente no ámbito universitario desde o curso 2013. Actualmente Profesor Asociado na Universidade de Vigo. Os seus intereses de investigación céntranse na Fotografía, especialmente nos novos retos e formatos da fotografía doméstica. Dirixiu e co dirixiu máis de 15 Traballos Fin de Grao tanto na USC como actualmente na UVigo.

Compaxina a súa actividade docente con unha carreira como fotógrafo profesional de máis de 15 anos de traxectoria. Traballou como colaborador para xornais como El País ou Cinco Días, revistas finesas como MeNaiset ou Viini e actualmente centra a súa actividade no mundo a arquitectura e o deseño.

Andrés Fraga Pérez

Andrés Fraga Pérez

Profesor asociado