Materias no Grao en Dirección e Xestión Pública

  • Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos
  • Sector público

Breve reseña biográfica

Doctor en Organización de Empresas pola Universidade Politécnica de Cataluña (UPC), Master en Economía Aplicada pola UNED e Licenciado en CCEE e Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela.

Foi docente na área de economía aplicada en escolas de turismo (ETB), de negocios (EAE), en dereito (UAB)e estudos asiáticos (UAB) en Barcelona; e agora na Universidade de Vigo no grao en ADE e DXP. As súas áreas de investigación son a economía sectorial, as externalidades e a innovación docente, e ten a acreditación de PCD (ACSUG).

Andrés de Andrés Mosquera

Andrés de Andrés Mosquera

Adscrito Profesor contratado interino