VIVAMOS COMO GALEGOS . GADIS . 2016

Campaña publicitaria de Gadis (2016)