Terbutalina – Fai sol

Dirección: Carmen Rey
Produción: Fátima Santiago
1ª de dirección: Alba Paz
Script: Laura Fernández
Cámara: Jorge Medal
Edición: Astrid Abal
Axudantes de produción: Esteban Vilela, Iago Souto, Amara Pensado