Deví e Medomedá – Falta Fai

Dirección: Carmen Rey
Produción: Fátima Santiago
1ª de dirección: Alba Paz
Cámaras: Alfonso Merino e Rubén Lino
Script: Eva Rodríguez
Axudante de Produción: Laura Fernández