Reserva de espazos

Reserva de espazos

A reserva de espazos realizarase a través da páxina web Reserva Material.

As normas de utilización do material podes consultalas aquí.