O servizo de reprografía está situado na pranta baixa da facultade.