Persoal de Administración e Servizos

Persoal de Administración e Servizos

Descrición dos recursos humanos necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento das titulacións do centro.

Denominación

Funcións

Persoal

Nome e apelidos

Teléfono / Fax / Correo electrónico

Administración / Secretaría de alumnos

Xestión dos asuntos administrativos do alumnado: matrícula, expedientes, convalidacións, traslados. 1 xefe de administración María José Fernández-Arruty Telf. 986 801 995

adccssc@uvigo.es

1 técnico de administración Luz Gallego Ruza Telf. 986 801 994

secccss@uvigo.es

Asuntos Económicos

Xestión dos asuntos económicos do centro e da Escola de Fisioterapia. 1 responsable de asuntos económicos Susana Quintela Telf. 986 802 025

repaecsf@uvigo.es

Conserxería

Mantemento técnico do centro. Estruturación do funcionamento diario: apertura de aulas, facilitación do material, información ao alumnado e profesorado. 1 técnico especialista de servizos xerais

4 técnicos auxiliares de servizos xerais

Cándido Portela Santomé

Miguel Gómez Antón

Xabier Suárez Varela

Juan García Escudero

José Antonio Ovelleiro Garrido

Ana Chedas Hervés

 

 

Telf. 986 801 999

Fax. 986 801 997

consfcs@uvigo.es

 

Informáticos

Tarefas de informática. 2 informáticos José Manuel Rodríguez Quintas, Antón Vázquez Gago Telf. 986 802 030

saum-po@uvigo.es

Secretaría Decanato

Atención administrativa do Decanato. 1 Secretaria de Decanato.

Patricia Cancela Hermida

Telf. 986 801 992

Fax. 986 801 980

sdfasoc@uvigo.es