Instalacións

Instalacións

(Consulta aquí o Plano da facultade (PDF))

A outubro de 2013, o Centro dispón dos seguintes espazos para as diferentes modalidades de docencia:

Aulas e seminarios: 1.002 postos

 • Aulas (8) para o desenvolvemento de clases de carácter fundamentalmente teórico. Equipadas con asento de banco corrido.
 • Dotadas con material, lousas, canóns e pantallas de proxección audiovisual, torre informática composta por CPU, mesa de son e pantalla de computador.
 • Situadas na planta baixa.
 • 8 aulas cunha capacidade de entre 100 e 150 prazas.

Materias vinculadas. Todas as materias son susceptibles de ser impartidas neste tipo de aulas xa que todas inclúen horas de docencia teórica, a maior parte delas trasládanse a outros espazos para o seu desenvolvemento práctico.

Seminarios para docencia de pequenos grupos e traballo en grupo (11): 200 postos

 • Espazos dedicados á realización de traballos en grupo e á impartición de clases teóricas e prácticas cunha presenza menor de alumnos.
 • Equipadas con cadeiras de pa movibles.
 • Dotadas con lousa e nalgúns casos con televisores e reprodutores audiovisuais.
 • Situadas nas plantas segunda e terceira.
 • 6 seminarios de entre 20-50 prazas.

Seminarios para traballo en grupo: 80 postos

 • Espazos dedicados á realización de traballos en grupo e á impartición de clases teóricas e prácticas cunha presenza menor de alumnos.
 • Equipadas con mesas de traballo de gran tamaño.
 • Dotadas con material lousas, canóns e pantallas de proxección audiovisual, torre informática composta por CPU, mesa de son e pantalla de computador.
 • Situadas na planta segunda.
 • 2 seminarios de entre 30-40 prazas.

Aula audiovisual: 50 postos

 • Espazo dedicado para a docencia relacionada especificamente con materias audiovisuais (fotografía, cinema, radio…).
 • Equipada con cadeiras pa movibles.
 • Dotada de equipamento para a reprodución de diverso material audiovisual como reprodutor de DVD, proxección diapositivas, reprodución de imaxes, etc.
 • Situada na terceira planta.
 • 1 aula con 50 prazas.

Aula de produción: 40 postos

 • Situada na primeira planta.
 • Espazo de 40 prazas con mesas, lousa, proxector, ordenador.

 

Aulas postprodución 1 e 2: 16 postos

 • Situadas na 2ª e 3ª planta
 • Están dotadas de equipos (10 computadores PC e 7 Mc, audio, vídeo) para a edición de material audiovisual.

aulamacAulas de informática: 90 postos

 • Aulas (3) equipadas cada unha delas con 24-28 postos informáticos. Estas aulas dedícanse a cubrir as necesidades docentes (prácticas). Están equipadas con equipos informáticos en constante renovación de software e hardware (a aula 1 renovou as CPU entre 2012 e 2013, e a aula 3 entrou en funcionamento en 2010).
 • Dotadas con material lousas, canóns e pantallas de proxección audiovisual, torre informática composta por CPU, mesa de son e pantalla de computador.
 • Situadas na segunda e terceira planta.
 • 1 aula de informática de 15 prazas (1ª planta). Ademais está dotada dun equipo preparado para alumnado con discapacidades motrices e visuais.

 

Aula de acceso a internet: 30 postos

 • Trátase dunha sala dedicada exclusivamente a que os alumnos poidan acceder a internet empregando unha conexión fixa.
 • Está situada na primeira planta do edificio.
 • Equipada con equipos informáticos con capacidade exclusiva de navegación en 30 postos Rede.
 • 1 aula con 30 prazas.

Aula de videoconferencia: 50 postos

 • É un espazo de 50 postos (cadeiras de pa) equipado para a realización de videoconferencia. A súa xestión depende da área de Tecnoloxías dá Información e Comunicacións (ATIC) e conta con persoal estable para a súa xestión.

 

SALAS DE ACTIVIDADES/OUTROS ESPAZOS

Salón de Graos: 64 postos

 • Sala dedicada á defensa de tese, traballos fin de grao, proxectos de investigación e a celebración de conferencias.
 • Equipado con material audiovisual, pantalla e proxector HDI así como un computador e tres pantallas.
 • Situado na terceira planta.

Salón de Actos: 400 postos

 • Conta con 400 postos (considerada a maior aula magna da Universidade galega).
 • Dispón de sistema independente de son e con equipo de proxección cinematográfico.
 • Situada na primeira planta do edificio, utilízase para a celebración do acto de gradación.

zonawifiZona wifi / Áreas de traballo en grupo

Aínda que todo o Centro conta con conexión wifi para alumnado e profesorado, na planta baixa e na primeira atópase habilitada unha zona con mesas e cadeiras (e un gran número de enchufes) para que os alumnos poidan conectarse mediante os seus portátiles e, á vez, sirvan de espazo de traballo en grupo.

Sala de Xuntas: 60 prazas

 • Espazo destinado, principalmente, para a organización de Xuntas de Centro.
 • Amoblado con tal finalidade principal, pode, con todo, ser utilizado para realizar outro tipo de actos como seminarios ou presentacións.
 • Situado na planta terceira.

Sala de reunións 1 e 2: 12 postos, 24 postos

Situadas na segunda e terceira planta están destinadas á celebración de reunións de xestión ou comisións, principalmente, pero tamén poden utilizarse como seminarios.

Material audiovisual

Durante o curso 12-13, coa finalidade de actualizar o material dispoñible para os alumnos, foron adquiridas 3 cámaras AVCHD, un soporte Steadycam para as cámaras de vídeo e 1 computador Mac. Actualmente, dispoñemos de 7 macs que permiten que 14 alumnos traballen simultaneamente.

 

http://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2015/10/localizacionespazosfcssc.pdf