O Gabinete Técnico de Audiovisuais, está ubicado na pranta baixa da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.

Está formado por un equipo de dous técnicos especialistas en Medios Audiovisuais (Vicente López Díaz e Julio Martínez Rodríguez) e ten como función principal o apoio á investigación e á actividade docente.

O Gabinete Técnico de Audiovisuais, ocúpase da xestión, organización e mantemento dos laboratorios e do material audiovisual.

O horario do servicio de atención para o de préstamo de material audiovisual é de 9:00 a 21:00, e está ubicado na planta baixa.

Tamén se pode contactar con este servicio a través dos teléfonos 986802026 e 647343102 ou mediante correo electrónico no enderezo audiovisuais@uvigo.es.

 

As reservas de material do gabinete realizaranse a dentro da aplicación Reserva Material

As normas de utilización do material podes consultalas aquí