Recoñecemento Mutuo de Estudos DXP (UVigo) / Gestão de Políticas Públicas (Universidade de São Paulo)

 

A Universidade de Vigo ofrece ao seu alumnado unha formación internacional posibilitando a obtención de dous títulos universitarios, pola Universidade de Vigo e por outra universidade estranxeira, durante os catro anos de duración dos estudos de Grao.

GRADO EN DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA E GESTÂO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) – UNIVERSIDAD DE SÂO PAULO (BRASIL)

 

CRÉDITOS ECTS TOTALES: 240 ECTS

 

REQUISITOS

Para a obtención do Recoñecemento Mutuo de Estudos en Dirección e Xestión Pública / Gestâo de Políticas Públicas, o alumnado deberá cursar e superar os dous primeiros anos (4 semestres) na súa Universidade de Orixe (120 ECTS aprobados, 80 cred USP) e realizar polo menos un ano na Universidade de destino (2 semestres: 60 ECTS, 40 cred USP) e deberá facer o seu TFG en perspectiva comparada Brasil- Europa.

 

PROGRAMA ACADÉMICO

TÁBOA-RESUMO USP UVIGO
Créditos globais 160 240
Créditos previos 80 120
Créditos mínimos/máximos en cada institución 40/80 60/120
 

COMBINACIÓN DE ESTUDOS EN LINGUA PORTUGUESA

Recoñécese a equivalencia da Lingua Portuguesa e da Lingua Galega, estando dispensado o alumnado de presentar certificación de idioma.

 

Podes consultar o listado de materias da USP e outra información de interese neste enlace.

 

RESPONSABLES ACADÉMICOS

As persoas responsables dos aspectos académicos e de coordinación do programa de Recoñecemento Mutuo de Estudos son as seguintes:

 

Pola Universidade de Vigo:

Prof. Dr. José Pita Castelo

Vicedecano de Alumnado. Responsable de Movilidade.

Dirección postal: F. CC. Sociales y de la Comunicación. Campus A Xunqueira s/n. 36005 Pontevedra

Teléfono: 986802004

Fax: 986801997

Correo electrónico: cscinternacional@uvigo.es

 

 

Pola Universidad de Sâo Paulo (BRASIL)

Prof. Dr. Alessandro Soares da Silva

Profesor Associado 1

Dirección postal: Av. Arlindo Béttio, 1000 -Ermelino Matarazzo- São Paulo-SP-3828-000-Brasil

Teléfono de contacto:  55 11 3091887

Correo electrónico: alessoares@usp.br