Materias e profesorado

1º Grao

ASIGNATURA

PROFESOR

Economía
Linguaxe publicitaria
Lenguaje publicitario
Fernández Soneira, Ana María
Teoría e historia da comunicación
Teoría e práctica da comunicación publicitaria
Gutiérrez González, Pedro Pablo
Comunicación: Teoría e técnica da imaxe Ramahí García, Diana
Lens Leiva, Jorge
Soutelo Soliño, Carlos
Comunicación: Comunicación escrita Domínguez Quintas, Susana Elisa
Empresa: Fundamentos de organización e xestión empresarial
Figueroa Dorrego, Pedro
García-Pintos Escuder, Adela
Socioloxía: Estrutura social, consumo e estilos de vida
Comunicación: Historia da propaganda e a publicidade
Teoría e práctica das relacións públicas

2º Grao

ASIGNATURA

PROFESOR

Administración Pública e Análise Estatística
García Soidán, Pilar Hortensia
Sola, Alfonso
Empresa – Fundamentos de márketing
Dopico Parada, Ana Isabel
Comunicación: Imaxe Corporativa
Martí Pellón, Daniel
Creatividade Publicitaria
Vázquez Gestal, María Montserrat
Teoría e práctica da fotografía publicitaria
Lens Leiva, Jorge
Elaboración da Mensaxe Publicitaria García Mirón, Silvia
Frade Fraga, Sergio
Estratexias da Comunicación Publicitaria
Vázquez Gestal, María Montserrat
López de Aguileta Clemente, Carmen
Estrutura e Actividade da Axencia Publicitaria
Pereiro Rodríguez-Lepina, Román
Redacción e Locución Publicitaria
López Torrente, Manuel
Formoso Vázquez, David Elisardo
Teoría e práctica da comunicación televisiva Dafonte Gómez, Alberto

3º Grao

ASIGNATURA

PROFESOR

Deontoloxía da Comunicación
Ramos Fernández, Luis Fernando
Métodos e Técnicas de Investigación de Medios e Audiencias
López de Aguileta Clemente, Carmen
Planificación Estratéxica das Relacións Públicas
Fernández Souto, Ana Belén
Produción Publicitaria Impresa Molares Cardoso, Julinda
Técnicas de Propaganda Política
Rúas Araujo, José
Avaliación da Eficacia Publicitaria
Torres Romay, Emma
López de Aguileta Clemente, Carmen
Planificación e Xestión de Medios Publicitarios Badenes Pla, Vicente
Técnicas de Comunicación Electoral e Institucional
Rúas Araujo, José
Produción Publicitaria en Medios Audiovisuais
Valderrama Santomé, Mónica
Frade, Sergio
Técnicas de Relacións Públicas Fernández Souto, Ana Belén
Montero Campos, Mª Eugenia
Rúas Araújo, Xosé

4º Grao

ASIGNATURA

PROFESOR

Dirección de Comunicación
Míguez González, Maria Isabel
Montero Campos, Mª Eugenia
Campañas de imaxe e de relacións públicas Baamonde Silva, Xosé M.
Cine e Publicidade Amorós Pons, Anna María
Comunicación alternativa: medios virtuais e novos soportes publicitarios
Valderrama Santomé, Mónica
Martínez Rolán, Xabier
Comunicación de crise Puentes Rivera, Iván
Opinión Pública
Publicidade, artes gráficas e tipografía Gutiérrez González, Pedro Pablo
Molares, Julinda
Publicidade Internacional
Corbacho Valencia, Juan Manuel
Frade Fraga, Sergio
Relacións Públicas e comunicación solidaria
Relacións Públicas e protocolo
Corbacho Valencia,Juan Manuel
Montero, Mª Eugenia
Producción Publicitaria na Web e Multimedia