MATERIAPROFESOR
1º CURSO
EconomíaChamorro Rivas, José María
Linguaxe PublicitariaBenigno Fernández Salgado
Lenguaje publicitarioAna María Fdez. Soneira
Teoría e historia da comunicaciónDoval Avendaño, Montserrat
Teoría e práctica da comunicación publicitariaGutiérrez González, Pedro Pablo
Comunicación: Teoría e técnica da imaxeRamahí García, Diana
Lens Leiva, Jorge
Soutelo Soliño, Carlos
Comunicación: Comunicación escritaDomínguez Quintas, Susana Elisa
Empresa: Fundamentos de organización e xestión empresarialFigueroa Dorrego, Pedro
García-Pintos Escuder, Adela
Socioloxía: Estrutura social, consumo e estilos de vidaLage Picos, Jesús Alfonso
Comunicación: Historia da propaganda e a publicidadePena Rodríguez, Alberto
Teoría e práctica das relacións públicas
Míguez González, María Isabel
Puentes Rivera, Iván
2º CURSO
Administración Pública e Análise EstatísticaGarcía Soidán, Pilar
Sola, Alfonso
Empresa – Fundamentos de márketingAna Dopico Parada
Comunicación: Imaxe CorporativaDaniel Martí Pellón
Creatividade PublicitariaVázquez Gestal, María Montserrat
Teoría e práctica da fotografía publicitariaLens Leiva, Jorge
Elaboración da Mensaxe PublicitariaMartínez Martínez, María Isabel
Bello Iglesias, Elena
Argibay Montes, Aida

Estratexias da Comunicación PublicitariaVázquez Gestal, María Montserrat
López de Aguileta Clemente, Carmen
Estrutura e Actividade da Axencia PublicitariaPereiro Rodríguez, Román
Redacción e Locución PublicitariaLópez Torrente, Manuel
Formoso Vázquez, David Elisardo
Teoría e práctica da comunicación televisivaDafonte Gómez, Alberto
3º CURSO
Deontoloxía da ComunicaciónRamos Fernández, Luis FernandoRamos Fernández, Luis Fernando
Métodos e Técnicas de Investigación de Medios e AudienciasLópez de Aguileta Clemente, Carmen
Planificación Estratéxica das Relacións PúblicasFernández Souto, Ana Belén
Produción Publicitaria ImpresaMolares Cardoso, Julinda
Técnicas de Propaganda PolíticaRúas Araujo, José
Avaliación da Eficacia PublicitariaTorres Romay, Emma
López de Aguileta Clemente, Carmen
Planificación e Xestión de Medios PublicitariosBadenes Pla, Vicente
Técnicas de Comunicación Electoral e InstitucionalRúas Araujo, José
Produción Publicitaria en Medios AudiovisuaisValderrama Santomé, Mónica
Frade, Sergio
Técnicas de Relacións PúblicasFernández Souto, Ana Belén
Formoso Vázquez, David
Puentes Rivera, Iván
4º CURSO
Dirección de ComunicaciónMíguez González, María Isabel
Badenes Pla, Vicente
Campañas de imaxe e de relacións públicasBaamonde Silva, Xosé M.
Amorós Pons, Anna
Comunicación alternativa: medios virtuais e novos soportes publicitariosValderrama Santomé, Mónica
Martínez Rolán, Xabier
Comunicación de crisePuentes Rivera, Iván
Opinión PúblicaGarcía González, Aurora
Publicidade, artes gráficas e tipografíaGutiérrez González, Pedro Pablo
Molares Cardoso, Julinda
Publicidade InternacionalCorbacho Valencia, Juan Manuel
Frade Fraga, Sergio
Relacións Públicas e comunicación solidariaBaamonde Silva, Xosé M.
Relacións Públicas e protocoloCorbacho Valencia,Juan Manuel
Montero Campos, Mª Eugenia
Producción Publicitaria na Web e MultimediaMartínez Rolán, Xabier