Procedementos de acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso (PRP)

Os alumnos que accedan ao grao en Publicidade e Relacións Públicas contarán con actividades específicas de apoio e orientación:

  • Xornadas de acollida: xornadas de orientación e divulgación dirixidas aos novos ingresados onde se ofrece información sobre a estructura organizativa da Facultade e da universidade, sentido e estructura dos estudios, funcionamento dos distintos servizos e infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material e ferramentas á súa disposición,…). A Biblioteca organiza charlas e cursos específicos sobre organización dos fondos, accesibilidade, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticións de títulos, etc.
  • Actividades e órganos de apoio: