Obxectivos

  • Capacitar graduand@s coa formación e instrumentos necesarios para o desempeño competente de actividades de carácter profesional vencelladas á publicidad e as relacións públicas.
  • Preparar estudiantes para unha práctica profesional que lles permita asumir un compromiso coa realidade contemporánea no exercicio pleno das competencias e das funcións profesionais de publicidade e relacións públicas, desde o respecto ós dereitos fundamentais e os valores democráticos.
  • Capacitar @s graduad@s para poder continuar con estudios de postgrado nacionais ou europeos.