PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

CARACTERÍSTICAS

· Campus: Pontevedra
· Tipo: Grao
· Créditos ECTS totais: 240
· Modalidade: Presencial
· Prazas: 100
· Número de cursos: 4
· Código: P04G190V01
· Prezo por crédito do Grao: 9,85€ en 1a matrícula

DESCRICIÓN

Os/As titulados/as en Publicidade e Relacións Públicas responden a tres perfís profesionais específicos: xestores e estrategos publicitarios, creativos e directores de comunicación, e relacións públicas.

SAÍDAS PROFESIONAIS

– Xestor/a e estratego/a publicitario/a.
– Creativo/a.
– Director/a de comunicación e relacións públicas.

OBXETIVOS XERAIS DA TITULACIÓN

– Adquirir un coñecemento exhaustivo dos fundamentos teóricos e prácticos que conforman o fenómeno da comunicación, especialmente a publicitaria e a das relacións públicas, a súa función na sociedade e as súas técnicas e metodoloxías de investigación.

– Adquirir coñecementos sobre o deseño e creación de políticas e estratexias comunicativas.

– Desenvolver a capacidade para adoptar estratexias de comunicación coherentes.

– Desenvolver a capacidade crítica, analítica e interpretativa.

Queres máis información?

Contáctanos por correo a squintas@uvigo.es