Materias no Grao en Publicidade e RRPP

  • Técnicas de Relacións Públicas
  • Relacións Públicas e Comunicación Solidaria
  • Campañas de Relacións Públicas
  • Técnicas de Propaganda Política

Breve reseña biográfica

Doutor en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago de Compostela (2007). Autor de varios libros, como A comunicación no Sector Feiral. Estratexias de organizadores, expositores e visitantes, ou A xestión dun evento único. Crónica do Centenario. Ten publicados artigos en revistas e participado en congresos do sector de comunicación e as relacións públicas. A súa traxectoria profesional estivo ligada á xestión da comunicación no ámbito empresarial e institucional. Foi Director de Comunicación da Feira Internacional de Galicia (1994-2004) e Xefe de Gabinete do Concello de Ribeira (2005-2007). Desde 2008, dedicase á docencia na Facultade de Ciencias Sociais e Comunicación da Universidade de Vigo. Actualmente é Profesor Contratado Doutor no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade. As súas áreas de especialización son as relacións públicas, a comunicación solidaria e a organización de eventos.

Xosé Manuel Baamonde Silva

Xosé Manuel Baamonde Silva

Profesor Contratado Doutor Departamento Comunicación Audiovisual e Publicidade (X14)

986 80 19 99
xbaamonde@uvigo.es