Materias no Grao de Comunicación Audiovisual

Socioloxía: Socioloxía do cambio social e cultural

Materias no Grao de Publicidade e Relacions Públicas

Socioloxía: Estrutura social, consumo e estilos de vida

Podes consultar as miñas titorías aquí

Breve reseña biográfica

Formación

Lic. en CC Políticas y Sociología por la Univ. Complutense de Madrid, e Dr. en Socioloxía pola Univ. de Santiago de Compostela. Docencia en materias da Área de Socioloxía da Univ. da Vigo dende 1997.

Liñas de investigación:

  • Políticas culturais e territorios creativos
  • Bosques, sociedade e cultura
  • Socioloxía rural, urbana, e ordenación do territorio
  • Movementos migratorios
  • Comunicación e desenvolvemento
  • Desenvolvemento local e rexional
    .

CV (enlace web Depto. Socioloxía, Ciencia Política da Admón. e Filosofía)

Xesús A. Lage Picos

Xesús A. Lage Picos

Profesor Titular de Universidade. Depto. Socioloxía, Ciencia Política da Admón. e Filosofía

Teléfono despacho 220 // +34 986 801974

Mail: xalp@uvigo.es