Materias no grao en Publicidade e RRPP

Comunicación alternativa: Medios virtuales y nuevos soportes publicitarios (teoría)

Producción Publicitaria Web e Multimedia

Materias no grao en Comunicación Audiovisual

Proxectos interactivos en novos medios: telefonía móbil e TDT

Podes consultar as miñas titorías aquí

Breve reseña biográfica

Doutor en Comunicación pola Universidade de Vigo (2016) desenvolve a súa traxectoria profesional no eido da comunicación en liña e o marketing dixital.

Actualmente é profesor axudante doutor no departamento X14 “Comunicación Audiovisual e Publicidade” da Universidade de Vigo, onde imparte materias relacionadas coas aplicacións móbiles (grao en Comunicación Audiovisual), comunicación alternativa e marketing online (grao en Publicidade e Relacións Públicas).

As súas áreas de investigación céntranse na comunicación en liña e en mobilidade, os novos formatos publicitarios e as comunidades virtuais.

Xabier Martínez Rolán

Xabier Martínez Rolán

Profesor Asociado Departamento Comunicación Audiovisual e Publicidade (X14)

Mail: xabier.rolan@uvigo.es

web