Materias no Grao en Publicidade e RRPP

  • Historia da Propaganda e da Publicidade

Materias no Grao en Comunicación Audiovisual

  • Propaganda en Medios Audiovisuais

Breve reseña biográfica

Doutor en Ciencias da Información (con mención Doctor Europeus) pola Universidad Complutense de Madrid e doutor en Historia (con premio extraordinario) pola UNED, é Profesor Titular de Historia da Propaganda na Universidade de Vigo dende 1999. Entre outras universidades, foi profesor ou investigador visitante en Harvard University, University of California Berkeley, Universidade de Lisboa, La Habana, PUC-Porto Alegre, UFBA-Salvador de Bahia, Autónoma de Barcelona e Málaga, así como docente Erasmus en Roma, Burdeos e Azores. Foi tamén “Visiting Distinguished Professor” do Hélio and Amélia Pedroso/Luso-American Foundation Endowed Chair in Portuguese Studies da University of Massachusetts Dartmouth (Fall semester 2013), e FLAD/Brown Michael Teague Visiting Professor in Portuguese and Brazilian Studies na Universidade de Brown (Spring semester 2017). Actualmente, é investigador asociado do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS 20) da Universidade de Coimbra e ponente da Sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega.

As súas liñas de investigación estudan, de forma interdisciplinar, aspectos relacionados co fascismo/anti-fascismo ibérico, a Guerra Civil española, o fenómeno da prensa inmigrante e a análise xeral do discurso histórico da propaganda e a publicidade. Entre as súas últimas obras están: News on the american dream. A history of the Portuguese press in the United States (University Press of Massachusetts Press, 2019), Salazar y Franco. La alianza del fascismo ibérico contra la España republicana: diplomacia, prensa y propaganda (Trea, 2017), Salazar y el fascismo español. Propaganda franquista y salazarista en la colonia española en Portugal (1933-1940) (U. Coimbra, 2017), A cultura do poder. A propaganda nos Estados autoritarios (ed. con Heloisa Paulo, U. Coimbra, 2016), Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores (coord. con Mário Mesquita e Paula Vicente, Consello da Cultura Galega, 2015) e A Guerra da Propaganda: Portugal, Brasil e a Guerra Civil de Espanha (ediPUCRS, 2014).

É membro do comité científico das seguintes redes ou entidades científicas: Association Press, Imprimés e Lectures dans l’Aire Romane, Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, Rede de Estudo dos Autoritarismos, Fascismos e Transições a Democracia, Centro de Investigação de Ciência Politica, Relações Internacionais e Segurança e Rede de Estudo Migrações e Exilios. Asemade, forma parte do consello editorial das seguintes revistas académicas: Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación (São Paulo), Revista Brasileira de História da Mídia (Porto Alegre) Media & Jornalismo (Lisboa), Revista Internacional de Historia de la Comunicación (Sevilla), Famecos: Mídia, Cultura e Tecnologia (Porto Alegre), Pauta Geral: Estudos de Jornalismo e Revista Internacional de Folkcomunicação (Ponta Grossa).

Foi presidente e vicepresidente da Asociación de Historiadores de la Comunicación (2004-2010), decano (dous mandatos: 2000-2003 e 2006-2009), vicedecano (1998-2000) e secretario académico (1996-1998) da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación en Pontevedra, así como coordinador da Área de Comunicación Audiovisual e Publicidade (2003-06). No eido profesional, traballou como corresponsal e delegado de Televisión Española en Ourense e de El Correo Gallego en Madrid, así como xornalista do Diario 16 de Galicia, a productora Pórtico e analista informativo da Radio Galega. Como xornalista, tamén participou na East Timor International Peace Mission (1991-1992). Recibiu varias dintincións académicas e profesionais, entre elas o Premio de Xornalismo Francisco Fernández del Riego (2010) e o Premio de Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais da Deputación de Pontevedra (1998).

Alberto Pena Rodríguez

Alberto Pena Rodríguez

Profesor Titular de Universidade