Materias no grao en Publicidade e RRPP

Historia da Propaganda e da Publicidade

Materias no grao en Comunicación Audiovisual

Propaganda en Medios Audiovisuais

Podes consultar as miñas tutorías aquí

Breve reseña biográfica

Xornalista, doctor en Ciencias da Información (con mención doctor europeus) pola Universidad Complutense de Madrid e doctor en Historia pola UNED. Dende 1999, é Profesor Titular de Historia da Propaganda na Universidade de Vigo. Entre outras universidades, foi profesor visitante en Harvard, University of California Berkeley, Brown, Lisboa, Roma, Burdeos, La Habana, Federal de Bahia, Federal de Rio Grande do Norte, Autónoma de Barcelona e Málaga. No curso 2013/14 (Fall semester) foi Hélio & Amélia Pedroso/Luso-American Foundation Endowed Chair Professor in Portuguese Studies da University of Massachusetts Dartmouth, e no 2016/17 exercerá como FLAD/Brown Michael Teague Visiting Professor in Portuguese and Brazilian Studies na Universidade de Brown (Providence, EE.UU.) Actualmente, é investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS 20) da Universidade de Coimbra e ponente da Sección de Lingua, Literatura e Comunicación del Consello da Cultura Galega dende 2013.

As súas liñas de investigación estudan, de forma interdisciplinar, aspectos relacionados co fascismo/anti-fascismo ibérico, a Guerra Civil española, o fenómeno da prensa emigrante e a análise xeral do discurso histórico da propaganda e a publicidade. Publicou artigos en diversas revistas de referencia internacional, como Journal of Spanish Cultural Studies, Portuguese Literary & Cultural Studies, Historia Crítica ou Spagna Contemporanea. Entre as súas obras, están: A Guerra da Propaganda: Portugal, Brasil e a Guerra Civil de Espanha (organizador, Porto Alegre, 2014); O Que Parece É. Salazar, Franco e a Propaganda Contra a España Demorática (Lisboa, 2009); Salazar, a Imprensa e a Guerra Civil de Espanha (Coimbra, 2007); Galicia, Franco y Salazar (Vigo, 1999) e El Gran Aliado de Franco (A Coruña, 1998). O seu último libro, de próxima publicación en Estados Unidos, é News on the American Dream. A History of the Portuguese Ethnic Press in the United States of America (University Press of New England). Dende 2014, trabalha nunha liña de pesquisa sobre a propaganda salazarista e anti-salazarista en Norteamérica, asociado ó proxecto internacional Atlantic Crossings: Webs of Migration. Culture and Politics between Europe, Africa, and the Americas, 1800-2010, dirixido polo Prof. J. C. Moya, director do Institute of Latin American Studies at Columbia University.

É membro do comité científico das seguintes institucións científicas: Association Press, Imprimés e Lectures dans l’Aire Romane (Francia), Associação de Investigadores da Imagem em Movimento (Portugal) e Centro de Investigação de Ciência Politica, Relações Internacionais e Segurança (Lisboa). Forma parte do consello editorial das seguintes revistas académicas: Media & Jornalismo (Lisboa), Gazeta (Barcelona), Área Abierta (Madrid), Revista Internacional de Historia de la Comunicación (Sevilla) Famecos: Mídia, Cultura e Tecnologia (Porto Alegre) Pauta Geral: Estudos de Jornalismo y Revista Internacional de Folkcomunicação (Ponta Grossa, Brasil). Ten sido avaliador científico do Ministerio de Economía y Competitividad e da Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en varias convocatorias oficiais de proxectos I+D. Revisou manuscritos para revistas académicas de impacto, como a European Review of History, Media History, Communication & Society e Hispania: Revista Española de Historia

No eido profesional, traballou como corresponsal e delegado de Televisión Española en Ourense (1994-95) e de El Correo Gallego en Madrid (1992-93), e foi xornalista do Diario 16 de Galicia (1991-92) e a productora Pórtico (1993-95), así como analista informativo semanal da Radio Galega (2003-09). Foi tamén presidente e vicepresidente da Asociación de Historiadores de la Comunicación (2004-2010), decano (dous mandatos: 2000-03 e 2006-09), vicedecano e secretario académico (1996-00) e coordinador da Área de Comunicación Audiovisual e Publicidade (2003-06) na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Recibiu varias dintincións académicas e profesionais, entre elas o Premio de Xornalismo Francisco Fernández del Riego 2010 e o Premio de Humanidades e Ciencias Sociais da Deputación de Pontevedra 1998.

Alberto Pena Rodríguez

Alberto Pena Rodríguez

Profesor Titular de Universidade

Mail: alberto@uvigo.es