Máster en Dirección de Arte en Publicidad

O Máster en Dirección de Arte Publicitaria proporciona unha perspectiva profesional sobre deseño gráfico e creatividade dentro do proceso publicitario.

Trátase dun postgrao cun plan de estudos eminentemente práctico dirixido a proporcionarlle ao estudante a mellor formación para integrarse en departamentos de arte e ser parte activa do proceso creativo.

As prácticas en empresas obrigatorias e a posibilidade de realizar parte dos estudos no estranxeiro facilitarán que os estudantes adquiran unha perspectiva global e profesionalizante do mercado no que van desenvolver a súa actividade.

Máis información:

Páxina propia: www.direccionarte.es

Consulta as guías docentes da titulación.