Composición da Xunta de Facultade

Persoal Docente Investigador
 • Anna María Amorós Pons
 • Xosé Manuel Baamonde Silva
 • Celso Cancela Outeda
 • Juan Manuel Corbacho Valencia
 • Alberto Dafonte Gómez
 • Susana Domínguez Quintas
 • Ana Dopico Parada
 • Benigno Fernández Salgado
 • Ana Fernández Soneira
 • Ana Belén Fernández Souto
 • Pedro Figueroa Dorrego
 • David Formoso Vázquez
 • Oswaldo García Crespo
 • Aurora García González
 • Silvia García Mirón
 • Adela García-Pintos Escuder
 • Pilar García Soidán
 • Pedro Pablo Gutiérrez González
 • Xesús Lage Picos
 • Beatriz Legerén Pago
 • Jorge Lens Leiva
 • Carmen López de Aguileta Clemente
 • Francisco López Corrales
 • Álvaro López Mira
 • Xabier Martínez Rolán
 • Xosé Mahou Lago
 • Maniel Martí Pellón
 • María Isabel Míguez González
 • Xulio Xosé Pardellas de Blas
 • Alberto Pena Rodríguez
 • Paulino Pérez Feijoo
 • José Pita Castelo
 • Diana Ramahí García
 • Fernando Ramos Fernández
 • Fortunato Rodríguez Fernández
 • Rosa Ricoy Casas
 • Soraya Rodríguez Losada
 • Mercedes Román Portas
 • Xosé Rúas Araújo
 • Emma Torres Romay
 • Patricia Valcárcel Fernández
 • Mónica Valderrama Santomé
 • Enrique Varela Álvarez
 • Montserrat Vázquez Gestal
 • Juan Vidal Puga
Persoal de Administración e Servizos
 • María José Fernández-Arruty López
 • Vicente López Díaz
 • Begoña López Pérez
 • Carlos Mollinedo Lois
 • Cándido Portela Santomé
 • Susana Quintela Gallego
 • Antón Vázquez Gago
Alumnado
 • Paula Alfonso Durán
 • Natalia Álvarez Castro
 • Verónica Barreiro Calviño
 • Miguel Bianchi Román
 • Ángel Manuel Bonet Conde
 • Carolina Buján Diéguez
 • Víctor Costas Dodón
 • Eva Fernández Sánchez
 • Ana Iglesias García
 • Isabel Ínsua Barca
 • Sara Justo Abal
 • Iván Puentes Rivera
 • Miguel Lage Souto
 • Silvia Troncoso Costas
 • Ernesto Vázquez-Rey Farto