Comisión de Docencia e Alumnado

Comisión de Docencia e Alumnado

PDI – Permanente

María I. Míguez González

Mercedes Román Portas

Rosa Ricoy Montserrat

Vázquez Gestal Emma Torres

PDI – B

Oswaldo García Crespo

PAS

Fernández-Arruty López Mª José

Alumnos

Ernesto Vázquez-Rey

Ana Iglesias Garcia

Sara Justo