Presidente: Decano: Xosé Baamonde Silva

Secretario: Vicedecano de calidade: Alberto Dafonte Gómez

Coordinador do Grao en Comunicación Audiovisual: Fortunato Rodríguez Fernández

Coordinadora do Grao en Dirección e Xestión Pública: Rosa Ricoy Casas

Coordinadora do Grao en Publicidade e RPP: María Isabel Míguez González

Coordinadora do Máster en Dirección de Arte Publicitaria: Mónica Valderrama Santomé

Coordinador do Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional: Xosé Mahou Lago

Enlace de Igualdade: Beatriz Legerén Lago

Representante do profesorado: Álvaro Xosé López Mira

Representante do alumnado: Pablo Baldomir Puga

Representante de alumnado egresado: Jessica Fernández Vázquez

Representante da administración de centro: Cándido Portela Santomé

Representante da sociedade: Julinda Molares Cardoso