COMISIÓN DE CALIDADE

Presidente: Decano: Xosé Baamonde Silva

Secretaria: Vicedecana de calidade: Diana Ramahí García

Coordinador do Grao en Comunicación Audiovisual: Fortunato Rodríguez Fernández

Coordinadora do Grao en Dirección e Xestión Pública: Soraya Rodríguez Losada

Coordinadora do Grao en Publicidade e RRPP: Susana Domínguez Quintas

Coordinadora do Máster en Dirección de Arte Publicitaria: Silvia García Mirón

Coordinador do Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional: Xosé Mahou Lago

Enlace de Igualdade: Beatriz Legerén Lago

Representante do profesorado: Álvaro Xosé López Mira

Representante do alumnado: Eva Varela Pérez

Representante de alumnado egresado: Jessica Fernández Vázquez

Representante da administración de centro: Cándido Portela Santomé

Representante da sociedade: Julinda Molares Cardoso