Comisión académica PRP

Coordinadora do Grao: Míguez González, Mª Isabel

Coordinadora do módulo “Comunicación publicitaria”: Torres Romay, Emma

Coordinador do módulo “Relacións públicas, comunicación corporativa e institucional”: Baamonde Silva, José

Coordinadora de prácticas, García González, Aurora

Coordinadora de TFG: Domínguez Quintas, Susana

Vicedecano de Calidade e Docencia: Dafonte Gómez, Alberto

Vicedecano de Erasmus e Alumnado: Pita Castelo, José

Titor de PAT (1º curso): Gutiérrez González, Pedro Pablo

Titor de PAT (2º curso) Coordinador do módulo “Fundamentos e contexto da comunicación”: Martí Pellón, Daniel

Titora de PAT (3º curso): López de Aguileta ClementeCarmen

Representante do PAS: Fernández Arruty, Mª José

Representante do alumnado: Barros Fernández, Andrea

Representante do alumnado: Del Castillo Barros, Laura