COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

Coordinadora do Grao

Susana Domínguez Quintas

Vicedecana de Calidade e Docencia

Diana Ramahí García

Vicedecano de Erasmus e Alumnado

José Pita Castelo

Coordinadora de prácticas

Aurora García González

Coordinadora de TFG

Susana Domínguez Quintas

Titora de PAT (1º curso)

María Isabel Míguez González

Titor de PAT (2º curso)

Daniel Martí Pellón

Titora de PAT (3º curso)

Carmen López de Aguileta Clemente

Titor de PAT (4º curso)

Xabier Martínez Rolán

Coordinadora do módulo «Comunicación publicitaria»

Emma Torres Romay

Coordinador do módulo «Relacións públicas, comunicación corporativa e institucional»

Xosé Baamonde Silva

Coordinador do módulo «Fundamentos e contexto da comunicación»

Daniel Martí Pellón

Representante do PAS

Mª José Fernández Arruty

Representantes do alumnado

Andrea Barros Fernández
Laura Del Castillo Barros