COMISIÓN ACADÉMICA DO MESTRADO EN DIRECCIÓN DE ARTE EN PUBLICIDADE

Coordinadora do Mestrado

Silvia García Mirón

Secretaría e Asuntos Económicos

Beatriz Legerén Lago

Vogal de Calidade

Pedro Pablo Gutiérrez González

Vogais

Vicente Badenes Pla
Julinda Molares Cardoso
Emma Torres Romay
Mónica Valderrama Santomé