Comisión Académica DXP

Coordinación do Grao: Rosa Ricoy Casas

Coordinación dos TFG: Rosa Ricoy Casas

Coordinación do PAT: Soraya Rodríguez Losada

PAT 1º: Celso Cancela Outeda

PAT 2º: Xosé María Mahou Lago

PAT 3º: Patricia Valcárcel Fernández

PAT 4º Soraya Rodríguez Losada

Coordinación Módulo Contexto e sistema: Patricia Valcárcel Fernández

Coordinación Módulo Dirección Pública: Celso Cancela Outeda

Coordinación Módulo Xestión Pública: Xosé María Mahou Lago

Comisión Académica de Grao:

Rosa Ricoy Casas (Presidenta da Comisión)

Soraya Rodríguez Losada (Secretaria da Comisión)

Dafonte Gómez, Alberto (Vicedecano Calidade)

Pita Castelo, José (Vicedecano RRII)

Mollinedo Lois, Carlos (Representante PAS)

Tierno Rey, Andrés (Representante Alumnado)

López Mira, Álvaro Xosé

Mahou Lago, Xosé María

Ricoy Casas, Rosa María

Rodríguez Losada, Soraya

Varela Álvarez, Enrique José

Valcárcel Fernández, Patricia

Cordal Rodríguez, Constantino

Cancela Outeda, Celso