COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Coordinador do Grao

Beatriz Legerén Lago

Responsable de Calidade

Diana Ramahí García

Responsable de mobilidade

Xosé Pita Castelo

Responsable de TFG

Diana Ramahí García

Responsable de prácticas

Mercedes Román Portas

Representante do PAS

Mª José Fernández Arruty

Representante do alumnado

Sara Justo Abal

Titor de PAT (1º curso)

Jorge Lens

Titora de PAT (2º curso)

Anna Amorós Pons

Titora de PAT (3º curso)

Silvia García Mirón

Titora de PAT (4º curso)

Beatriz Legerén Lago

Coordinadora de módulo «Entorno da Comunicación»

Ana Dopico Parada

Coordinadora do módulo «Teoría e historia da comunicación

Anna Amorós Pons

Coordinador do módulo «Tecnoloxía i expresión audiovisual»

Oswaldo García Crespo

Coordinador do módulo «Guión, dirección e realización audiovisual»

Paulino Pérez Feijoo

Coordinadora do módulo «Creación e Deseño de Contidos Interactivos»

Beatriz Legerén Lago