Materias e profesorado

1º CURSO

NOME DA MATERIA: ECONOMÍA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

XULIO PARDELLAS DE BLAS

206

xulio@uvigo.es

986 801983 Martes e xoves: 10.00 a 14.00

NOME DA MATERIA: DERECHO CONSTITUCIONAL
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Mª JOSÉ GREGORES VILLAVERDE (Coordinadora)

229

mjgv@uvigo.es

986 80 20 19 Martes: 10,30-12:00

NOME DA MATERIA: CIENCIA POLÍTICA I: INTRODUCIÓN Á
CIENCIA POLÍTICA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

CELSO CANCELA OUTEDA (COORD..)

225

ccancela@uvigo.es

986801973 Luns 9:15 a 10; 12 a 16.30, 18:30 a 19:15.

NOME DA MATERIA: SOCIOLOXÍA: ESTRUCTURA SOCIAL
CONTEMPORÁNEA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

SARA MARÍA TORRES OUTÓN (COORD.)

218

saratorres@uvigo.es

986 802016 IIC: Lunes de 9:30 a 13:30
JOSÉ DURÁN VÁZQUEZ

218

joseduran@uvigo.es

986 802016 IIC: Lunes de 9:30 a 13:30
LAGE PICOS, JESÚS ADOLFO

220

xalp@uvigo.es

986801974

1º Cuadrimestre:

Martes de 10:00 a 11:00 h., e de
13:00 a 14:00 h.; mércores de 10:00 a 11:00 h.; xoves de 11:30 a
14:30 h.

2º Cuadrimestre:

Martes de 14:00 a 15:00 h.; mércores de 10:00 a 14:00 h.;
xoves de 14:00 a 15:00 h.

NOME DA MATERIA: CIENCIA POLÍTICA V: POLÍTICA E
ECONOMÍA DA UE
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

XULIO PARDELLAS DE BLAS

206

xulio@uvigo.es

986 801983 Luns e mércores: 10.00 a 13.00
CELSO CANCELA

225

ccancela@uvigo.es

986801973 Luns 9:15 a 10; 12 a 16.30, 18:30 a 19:15.

NOME DA MATERIA: CIENCIA POLÍTICA II: FUNDAMENTOS DE
CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

ENRIQUE JOSÉ VARELA ÁLVAREZ

223

evalvarez@uvigo.es

986802017 Lunes de 14 a 20 horas

NOME DA MATERIA: DEREITO ASMINISTRATIVO I
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Patricia Valcárcel Fernández (Coordinadora)

216

pvalcarcel@uvigo.es

986802018 Viernes de 11 a 13
Jacinto Lareo Jiménez

jlareo@uvigo.es

  Lunes de 12 a 13
Antonio Miño López

216

antominho@yahoo.es

986802018 Martes de 18 a 20

NOME DA MATERIA: ESTATíSTICA:
INTRODUCCIÓN Á ESTATISTICA ADMINISTRATIVA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

JUAN JOSE VIDAL PUGA (Coord.)

210

vidalpuga@uvigo.es

986802014 Martes, mércores e venres 9:50-11:50

2º CURSO

NOME DA MATERIA: DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE
SOCIAL
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

BEATRIZ C. ESTÉVEZ FONTENLA

bcestevez@icavigo.es

981 58 04 21 Martes 17:15-19:15 pm

NOME DA MATERIA: XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II:
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN EMPREGO PÚBLICO
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Adela García-Pintos Escuder (coord)

204

adelagpe@uvigo.es

983802033

Luns: 10:30-12:00

Martes 11:00-12:30

Xoves: 12:00-14:00

Venres: 10:00-11:0

Óscar Briones Gamarra

222

oscarbriones@uvigo.es

986 80 20 29 Luns 18:00-21:00

NOME DA MATERIA: CONTABILIDAD FINANCIERA
PROFESORADO

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Francisco Javier López Corrales

213

corrales@uvigo.es

986801975

Lunes 11 14 horas

Martes 11a 14 horas

NOME DA MATERIA: DEREITO FINANCEIRO E TRIBUTARIO
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

SORAYA RODRÍGUEZ LOSADA

219

soraya.losada@uvigo.es

986 801972 Martes 9:00-15:00

NOME DA MATERIA: DEREITO
ADMINISTRATIVO II
PROFESORADO
QUE
A IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de
Titorías

ADAMANTINO BARREIRO GARCÍA

230

tinobarreiro@uvigo.es

—————— Martes de 16,00 a 18,00

NOME DA MATERIA: SECTOR PÚBLICO
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

XULIO PARDELLAS DE BLAS (coord.)

206

xulio@uvigo.es

986 801983 Mércores: 16.00 a 18.00
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ PEREZ

207

Joseantonio.fp@hotmail.com

 

Mércores: 19.20 a 20.40

Xoves: 18.00 a 19.20

NOME DA MATERIA: XESTIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

XOSÉ MAHOU LAGO (coordinador)

226

xmahou@uvigo.es

986 80
20 31
Luns 11:00-14:00//14:30-18:30
FERNANDO MARTÍNEZ ARRIBAS

217

fernando.martinez@uvigo.es

986 80 20 21 Mércores ou xoves 15:00-16:00

3º CURSO

NOME DA MATERIA: MARKETING PÚBLICO Y DEL SECTOR NO
LUCRATIVO
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

JOSÉ PITA CASTELO

Decanato

jpita@uvigo.es

986802004 Martes y jueves de 10 a 13
ANA DOPICO PARADA

205

adopico@uvigo.es

986 80 19 76 Lunes de 15 a 19:30 y jueves de 15 a 16:30 horas.

NOME DA MATERIA: CONTABILIDAD PÚBLICA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Francisco Javier López Corrales

213

corrales@uvigo.es

986801975

Lunes 11 14 horas

Martes 11a 14 horas

NOME DA MATERIA: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Antonio Miño López

216

antominho@yahoo.es

986802018 Martes de 18 a 20

NOME DA MATERIA: XESTIÓN TRIBUTARIA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

SORAYA RODRÍGUEZ LOSADA

219

soraya.losada@uvigo.es

986 801972 Martes 9:00-15:00

NOME DA MATERIA: DIRECCIÓN PÚBLICA: LIDERADO E
LEXITIMIDADE
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

OSCAR BRIONES GAMARRA (Coordinador)

222

oscarbriones@uvigo.es

986 80 20 29 Luns 18:00-21:00

NOME DA MATERIA: METODOLOXÍA E TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN APLICADA ÁS AAPP
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

VIDAL PUGA, JUÁN JOSÉ (Coord.)

   
LAGE PICOS, JESÚS ADOLFO

220

xalp@uvigo.es

986801974

1º Cuadrimestre:

Martes de 10:00 a 11:00 h., e de
13:00 a 14:00 h.; mércores de 10:00 a 11:00 h.; xoves de 11:30 a
14:30 h.

2º Cuadrimestre:

Martes de 14:00 a 15:00 h.; mércores de 10:00 a 14:00 h.;
xoves de 14:00 a 15:00 h.

NOME DA MATERIA: GOBERNOS LOCAIS
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

ENRIQUE VARELA ÁLVAREZ (coordinador)

223

evalvarez@uvigo.es

986 80 20 17 Luns 14:00-20:00
FERNANDO MARTÍNEZ ARRIBAS

217

fernando.martinez@uvigo.es

986 80 20 21 Mércores ou xoves 15:00-16:00

NOME DA MATERIA: TÉCNICAS DE XESTIÓN ORZAMENTARIA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Soraya Rodríguez Losada

219

soraya.losada@uvigo.es

986 801972 Segundo cuatrimestre: Xoves de 9:30 a 14:30 horas
Juan Mosquera Pena (Coordinador)

juanmosquera@uvigo.es

 

Segundo cuatrimestre:

Mércores de 15:30 a 19:30 horas.

Xoves de 20:00 a 22:00 horas.

NOME DA MATERIA: HABILIDADES DIIRECTIVAS NAS AA.PP /
XESTIÓN DE PROXECTOS NO AMBITO AUTONÓMICO E LOCAL
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Pedro Figueroa Dorrego

203

figueroa@uvigo.es

986 80 19 79 Luns de 10,30 a 12; Martes de 10 a 12; Xoves de 16 a 18 e de 20
a 20,30

NOME DA MATERIA: CALCULO FINANCIERO APLICADO AL SECTOR
PÚBLICO
PROFESORADO

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Francisco Javier López Corrales

213

corrales@uvigo.es

986801975

Lunes 11 14 horas

Martes 11a 14 horas

4º CURSO

NOME DA MATERIA: NOVAS
TECNOLOXÍAS APLICADAS Á XESTIÓN PÚBLICA
PROFESORADO
QUE
A IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario
de Titorías

MANUEL PÉREZ COTA (Coord.)

208

mpcota@uvigo.es

986801916; 986813933 Mércores 11:00-13:00
SANTIAGO CASTELO BOO

208

scastelo@uvigo.es

986801916:

986813937

Mércores
11:00-13:00 (1º Cuat)

Mércores 16:00-18:00 (2º Cuat)

FRANCISCO X.
VÁZQUEZ NÚÑEZ

208

pvazquez@uvigo.es

986801916

986813937

Mércores
11:00-13:00

NOME DA MATERIA: AVALIACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E
PROXECTOS PÚBLICOS
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

XULIO PARDELLAS DE BLAS

206

xulio@uvigo.es

986 801983 Martes e xoves: 10.00 a 14.00
TINO CORDAL

217

tinocordal@uvigo.es 986 802021 Xoves 11:30-14:00 e 18:00-19:30

NOME DA MATERIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA E SOCIEDADE
CIVIL
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

ÁLVARO XOSÉ LÓPEZ MIRA (coordinador)

224

almira@uvigo.es

986 801981 Luns, de 10h a 13h e Martes de 10h a 12 h e de 18h a 19h (1º
semestre).

NOME DA MATERIA: MODELOS DE MELLORA CONTINUA NAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E NO SECTOR NON LUCRATIVO
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

ÓSCAR BRIONES GAMARRA (coordinador)

222

oscarbriones@uvigo.es

986 80 20 29 Luns 18:00-20:00
FERNANDO MARTÍNEZ ARRIBAS

217

fernando.martinez@uvigo.es

986 80 20 21 Mércores ou xoves 15:00-16:00

NOME DA MATERIA: INSTITUCIÓNS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS
EN PERSPECTIVA COMPARADA
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

CELSO CANCELA OUTEDA (coordinador)

225

ccancela@uvigo.es

986 80 19 73 Martes e xoves 13:00-16:00
ÁLVARO LÓPEZ MIRA

224

almira@uvigo.es

986 80 19 81 Luns e xoves 10:00-13:00
FERNANDO MARTÍNEZ ARRIBAS

217

fernando.martinez@uvigo.es

986 80 20 21 Luns 13:00-14:00

NOME DA MATERIA: FINANCIAMENTO AUTONÓMICO E LOCAL
PROFESORADO QUE A
IMPARTE (nome completo) (sinalar Coordinador/a da materia):

Despacho

E-mail

Teléfono

Horario de Titorías

Juan Mosquera Pena (Coordinador)

juanmosquera@uvigo.es

 

Primer cuatrimestre:

Mércores de 18:00 a 22:00 horas.

Xoves de 15:30 a 17:30