ASIGNATURAPROFESOR
1º CURSO
Dereito: Dereito administrativo IBarreiro García, Adamantino
Valcárcel Fernández, Patricia
Dereito: Dereito constitucionalGregores Villaverde, María José
Economía: EconomíaChamorro Rivas, José María
Ciencia política I: Introdución á ciencia políticaCancela Outeda, Celso
Ciencia política II: Fundamentos de ciencia da administraciónVarela Álvarez, Enrique José
Socioloxía: Estrutura social contemporáneaTorres Outón, Sara María
Estatística: Introdución á estatística administrativaVidal Puga, Juan José
Ciencia política III: Políticas públicasMahou Lago, Xose María
Ciencia política IV: Sistemas políticos español e galegoLópez Mira, Álvaro Xosé
Ciencia política V: Política e economía da Unión EuropeaCancela Outeda, Celso
Chamorro Rivas, José María
2º CURSO
Xestión de documentos e información administrativaMahou Lago, Xose María
Martínez Arribas, Fernando
Empresa: Contabilidade financeiraLópez Corrales, Francisco Javier
Dereito do traballo e da seguridade socialPazos Perez, Alexandre
Dereito administrativo IIBarreiro García, Adamantino
Xestión pública e organización de servizos públicosBriones Gamarra, Óscar
Varela Álvarez, Enrique José
Xestión de recursos humanos I: Perspectiva legalBarreiro García, Adamantino
Lopez Miño, Antonio Manuel
Sector públicoChamorro Rivas, José María
Xestión de recursos humanos II: Organización e xestión do emprego públicoGarcía-Pintos Escuder, Adela
Martínez Arribas, Fernando
3º CURSO
Contabilidade públicaLópez Corrales, Francisco Javier
Gobernos locaisLópez Mira, Álvaro Xosé
Martínez Arribas, Fernando
Habilidades directivas nas administracións públicasFigueroa Dorrego, Pedro
Xestión da contratación do sector públicoBarreiro García, Adamantino
Lopez Miño, Antonio Manuel
Valcárcel Fernández, Patricia
Xestión tributariaBarreiro Carril, María Cruz
Cálculo financeiro aplicado ao sector públicoLópez Corrales, Francisco Javier
Dirección pública: Liderado e lexitimidadeBriones Gamarra, Óscar
Mercadotecnia pública e do sector non lucrativoDopico Parada, Ana Isabel
Pita Castelo, Jose
Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicasLage Picos, Xesús Adolfo
Vidal Puga, Juan José
Técnicas de xestión orzamentariaBarreiro Carril, María Cruz
Constenla Vega, Javier
Mosquera Pena, Juan Antonio
4º CURSO
Avaliación de políticas, programas e proxectos públicosBriones Gamarra, Óscar
Chamorro Rivas, José María
Ética pública e responsabilidade xurídica do empregado públicoBarreiro García, Adamantino
Caruncho Michinel, María Cristina
Lago Calvo, Francisco José
Vázquez Iglesias, María Dolores
Financiamento autonómico e localMosquera Pena, Juan Antonio
Rodriguez Losada, Soraya
Modelos de mellora continua nas administracións públicas e o sector non lucrativoBriones Gamarra, Óscar
Participación política e sociedade civilLópez Mira, Álvaro Xosé
Socioloxía do desenvolvemento localTorres Outón, Sara María
Xestión de proxectos no ámbito autonómico e localGarcía-Pintos Escuder, Adela
Institucións política-administrativas en perspectiva comparadaCancela Outeda, Celso
Goberno e administración electrónicaLopez Miño, Antonio Manuel
Mahou Lago, Xose María
Novas tecnoloxías aplicadas á xestión pública e á Administración PúblicaCastelo Boo, Santiago
Pérez Cota, Manuel
Vázquez Núñez, Francisco José